Systemy detekacji i separacji metalu

SYSTEMY DETEKCJI METALU

Przenośniki taśmowe z detektorem metalu przeznaczone są do wykrywania niepożądanych przedmiotów metalowcach podczas transportu.

Tego typu rozwiązania pozwalają na zabezpieczenie urządzeń, które mogą zostać uszkodzone w przypadku niewychwycenia wtrąceń metalicznych oraz dają pewność produkt, jest wolny od tego typu wtrąceń.

Czułość detektora dostosowana jest od potrzeb klienta i jest zależna od rodzaju wykrywanego metalu.

SYSTEMY SEPARACJI METALU

Taśmowy separator magnetyczny, przeznaczony do automatycznego oddzielania metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych lub wibracyjnych. Zabezpieczają one walcarki, piece przed uszkodzeniami, jakie mogą spowodować zanieczyszczenia metalowe. Jak również pozwala na odzysk złomu żelaznego w procesach recyklingu.