Systemy wizyjne

Technologie wizyjne coraz częściej znajdują zastosowanie do kontroli jakości, czyli sprawdzania zgodności produktu z projektem, w tym wymiarowej, wykonawczej oraz zgodności cech. Prawidłowo wdrożony proces inspekcji wizyjnej zapewnia niezawodną kontrolę i odrzut braków oraz znacząco usprawnia proces produkcji i kontroli jakości. W naszych systemach wizyjnych opieramy się na rozwiązaniach czołowych producentów.

Układ kontroli wizyjnej kontrolujący prawidłowość wykonanych nawierceń w listwach drewnianych. Układ sprawdza położenie i poprawność wykonania otworów na 3 płaszczyznach listwy, kontrola odbywa się podczas transportu tak więc nie jest wymagane jakiekolwiek wstrzymywanie procesu produkcji. Dzięki zastosowanemu układowi kontroli wizyjnej klient znacząco zmniejszył ilość braków na linii wiertarek wielogłowicowych.