Układy ważące

Przenośniki ważące wyposażone są w precyzyjną, elektroniczną wagę dokładnie mierzącą ilość transportowanego materiału.

Przenośniki w zależności od potrzeb mogą rejestrować zważony materiał, zatrzymać podajnik, gdy osiągnie wymagany limit czy dozować zadane porcje materiału.

Wagi przepływowe pozwalają na ciągły pomiar przepływu i masy materiału sypkiego, przez co znajdują zastosowanie w branżach chemicznej, spożywczej, budowlanej.